O nás

Historie KZNP

Klub zemědělských novinářů a publicistů (KZNP) je jedním z nejstarších sdružení profesních novinářů v ČR. Jeho historie sahá do roku 1950, kdy byla založena Sekce zemědělských novinářů při tehdejším Svazu československých novinářů. Tato sekce měla zhruba 130 členů – novinářů, zabývajících se tématikou zemědělství, prvním předsedou byl šéfredaktor časopisů redakce Brázda Jan Smetáček.

K osamostatnění a vzniku KZNP došlo v roce 1990 a již v roce 1992 byl KZNP přijat do světového klubu zemědělských novinářů IFAJ, jehož členem je dodnes. Od roku 2006 je představitel KZNP  jedním z místopředsedů IFAJ. Klub v současné době sdružuje přes 40 členů.

Většinu členské základny v klubu dnes představují lidé, kteří nejsou svou hlavní profesí novináři, ale působí v oblasti zemědělství, rozvoje venkova a navazujících oborech a publikují zejména v odborných médiích. Členy KZNP jsou také zástupci vzdělávacích a státních institucí.