Co může KZNP nabídnout

Vzhledem k odbornosti své členské základny a vzhledem ke zkušenosti s prací v médiích může KZNP pro případné zájemce zorganizovat tiskové konference, včetně mediálních výstupů z těchto konferencí a zprostředkování potřebných údajů na spektrum odborných novinářů či k zástupcům centrálních médií. Členové klubu se mohou podílet, zejména ve venkovském prostoru, na zvyšování mediálních dovedností organizací působících na venkově, včetně zajištění „mediatréningu“. KZNP je také partnerem některých regionálních sdružení Celostátní sítě pro rozvoj venkova s cílem zlepšit stávající nedostatečnou informovanost o venkově směrem k laické veřejnosti. Partnerským subjektem pro KZNP je také v současnosti nejsledovanější oborový zemědělsko-potravinářský portál www.agris.cz, jehož tvůrci pocházejí z okruhu členů KZNP. Klub proto může efektivně napomáhat šíření oborových informací mimo jiné i prostřednictvím nových informačních technologií, a také tak činí.


Hop: groen goud uit Tsjechië – De Molenaar (Belgium and The Netherlands)
ENAJ Trip to Czech Republic 2018 – “Beer – from hops to glass!“
IFAJ Executive Meeting – Czech Republic 18.-21.10.2017
Executive Meeting in the Czech Republic